Elektronika i Robotyka Arduino

Elektronika, robotyka i programowanie w jednym!

Zajęcia podzielone na dwa semestry. W trakcie pierwszego zgłębiamy tajniki elektroniki i programowania mikrokontrolera Arduino. W trakcie drugiego semestru wykorzystujemy zdobytą wiedzę aby zbudować robota, który sam się porusza, omija przeszkody, podąża za linią lub światłem. Największą frajdą i zarazem najważniejsze dla nauki jest to, że uczestnicy kursu zabierają swoje roboty do domu. Po każdych zajęciach dostają nowe części przy pomocy których mogą ćwiczyć w domu.

Cel ogólny zajęć:

Celem warsztatów jest nauczenie uczestników podstaw elektroniki. Motywacją do zdobywania wiedzy jest perspektywa zbudowania własnego robota w oparciu o popularny mikrokontroler  arduino. 

Cel szczegółowy zajęć:

Uczestnik pozna:

 • pojęcie prądu, napięcia, oporu;
 • zasady tworzenia układów z diod i przycisków;
 • zasady „porozumiewania się” robotów z otoczeniem;

Uczestnik nauczy się:

 • Programować w środowisku ARDUINO;
 • Tworzyć maszyny SOS;
 • Tworzyć elektroniczne pianino;
 • Konstruować elektroniczny termometr;
 • Sterować silnikiem krokowym;
 • Sterować silnikiem elektrycznym;

Metody dydaktyczne:

 • Praca z komputerem;
 • Zajęcia techniczne;
 • Eksperyment;
 • Prezentacja;
 • Korekta prac;
 • Warsztaty grupowe;
 • Objaśnienie lub wyjaśnienie;
 • Pokaz;

Zgodność z Podstawą Programową Edukacji

Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:

 • formułuje problem w postaci specyfikacji (czyli opisuje dane i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązywaniu problemów. Stosuje różne sposoby przedstawiania algorytmów, w tym w języku naturalnym, w postaci schematów blokowych, listy kroków;
 •  stosuje przy rozwiązywaniu problemów podstawowe algorytmy:
 1. na liczbach naturalnych: bada podzielność liczb, wyodrębnia cyfry danej liczby, przedstawia działanie algorytmu Euklidesa w obu wersjach iteracyjnych (z odejmowaniem i z resztą z dzielenia),
 2. wyszukiwania i porządkowania: wyszukuje element w zbiorze uporządkowanym i nieuporządkowanym oraz porządkuje elementy w zbiorze metodą przez proste wybieranie i zliczanie;
 • przedstawia sposoby reprezentowania w komputerze wartości logicznych, liczb naturalnych (system binarny), znaków (kody ASCII) i tekstów;
 • rozwija znajomość algorytmów i wykonuje eksperymenty z algorytmami, korzystając z pomocy dydaktycznych lub dostępnego oprogramowania do demonstracji działania algorytmów;
 • prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych dziedzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów.

Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:

 • projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice;
 • projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym obiektem na ekranie lub w rzeczywistości;
 • zapisuje efekty swojej pracy w różnych formatach i przygotowuje wydruki;
 • wyszukuje w sieci informacje potrzebne do realizacji wykonywanego zadania, stosując złożone postaci zapytań i korzysta z zaawansowanych możliwości wyszukiwarek.

Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:

 • poprawnie posługuje się terminologią związaną z informatyką i technologią.

Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:

 • bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i prezentuje efekty wspólnej pracy;
 • określa zakres kompetencji informatycznych, niezbędnych do wykonywania różnych zawodów, rozważa i dyskutuje wybór dalszego i pogłębionego kształcenia, również w zakresie informatyki.

Wkrótce rozpoczęcie rekrutacji na semestr zimowy 2018